فال روز به روز ۱۷ آبان

      بهار =========================================== فال روز  17 آبان متولد فروردین سعی کنید که فکر و ذهن خود را مشغول جزئیات بیهوده نکنید با اینکار فقط وقت خود را برای تمرکز روی مسائل مهم از دست می‌دهید. برای اینکه هر چیزی…

فال روز به روز ۱۶ آبان

      بهار =========================================== فال روز  16 آبان متولد فروردین امروز برعکس روزهای قبل راههای زیادی روبروی شما قرار خواهد گرفت و شما در این مورد با خود مجادله دارید که کدام راه را انتخاب کنید. شما باید…

فال روز به روز ۱۵ آبان

      بهار =========================================== فال روز  15 آبان متولد فروردین شما در تلاش و یا به حالت کشمکش در خود هستید که احساساتتان را به دوستان نزدیکتان بیان کنید تا یک رابطه دوستانه خوب داشته باشید. شما در واقع…

فال روز به روز ۱۴ آبان

      بهار =========================================== فال روز  14 آبان متولد فروردین شما امروز به انجام و به ثمر رساندن کارهای بزرگ فکر می‌کنید و این اصلا مسئله‌ی بدی نیست فقط باید اطمینان کامل داشته باشید که آیا این افکار…

فال روز به روز ۱۳ آبان

      بهار =========================================== فال روز  13 آبان متولد فروردین شما امروز بر این موضوع وسوسه شده اید که در کارهایتان ریسک پذیر باشید. اما در حال حاضر به شما پیشنهاد می‌شود که روال عادی خود را در پیش…

فال روز به روز ۲۲ آبان

      بهار =========================================== فال روز  22 آبان متولد فروردین در این چند روزه فقط تلاش می‌کنید که اسباب سفر مهیا کنید و به مسافرت بروید. هدف اصلی شما از مسافرت این است که از وظایفی که بر عهده تان است…

فال روز به روز ۲۱ آبان

      بهار =========================================== فال روز  21 آبان متولد فروردین بهتر است شما  از فعالیت های روزانه خود کم کنید و با آرامش به انجام کارهای خود بپردازید. سریع به فکر کار و فعالیت جدیدی نباشید بلکه با تفکر و…

فال روز به روز ۲۰ آبان

      بهار =========================================== فال روز  20 آبان متولد فروردین امروز شما توانایی انجام این کار را دارید که احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید و بر این اعتقاد هستید که کارهای مثبت انجام…

فال روز به روز ۱۹ آبان

      بهار =========================================== فال روز  19 آبان متولد فروردین از اینکه احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید هراس نداشته باشید و در عین حال مهر و محبت به دیگران را فراموش نکنید چرا که در غیر این صورت…

فال روز به روز ۱۸ آبان

      بهار =========================================== فال روز  18 آبان متولد فروردین امروز شما درگیر نگرانی ها و هیجاناتی در کل روز می‌شوید که باعث می‌شود سر در دوراهی قرار بگیرید. اما شما باید کاملا مراقب باشید که…

فال روز به روز ۱۲ آبان

      بهار =========================================== فال روز  12 آبان متولد فروردین در زندگی کنونی شما مسائلی وجود دارند که به صورت سربسته باقی مانده‌اند. بهتر است با صبر و حوصله به انجام کارهای خود بپردازید. بهتر است که یک…

فال روز به روز ۱۱ آبان

      بهار =========================================== فال روز  11 آبان متولد فروردین شما اخیرا به خاطر مشکلاتی که دارید از فکرکردن در زمان حال خود فراری هستید و فقط به آینده و به کارهایی که انجام دهید فکر می‌کنید. شما باید قبل…

فال روز به روز ۱۰ آبان

      بهار =========================================== فال روز  10 آبان متولد فروردین شما امروز قدرت این را دارید که از خودتان و استعدادهایتان دفاع کنید چون به طور کامل مهیا هستند که به انجام کارهایتان بپردازید. بنابراین فقط…

فال روز به روز ۹ آبان

      بهار =========================================== فال روز  9 آبان متولد فروردین شما در صورتی که مشکلات زیادی دارید اما جوری صحبت می‌کنید که همه چیز عالی و بر وفق مراد است. شما مشکلات جزئی و حاشیه‌ای دارید که وقت برای حل…

فال روز به روز ۸ آبان

      بهار =========================================== فال روز  8 آبان متولد فروردین شاید شما امروز احساس قوی بودن و مطمئن به اینکه کسی شما را نمی‌تواند شکست بدهد را بکنید اما در واقعیت اینگونه نیست. ستاره اقبال و شانس شما، در…