فال متولد ۱۴ فروردین

عدد 3 و سیاره مشتری و مریخ بر فردی که در روز 14 فروردین متولد شده است غالب اند. به همین دلیل او دارای خصوصیات زیر می‌باشد. او به ذات، انسانی فوق‌العاده بلندپرواز و با آرزو‌های زیاد است. او به توانمندی‌های خود اعتماد زیادی دارد و به…

فال متولد ۱۳ فروردین

فال متولد 13 فروردین عدد 2، ماه و سیاره مریخ بر متولد 13 فروردین غلبه دارد. لذا فردی که در این روز از ماه فروردین متولد شده است دارای خصوصیات زیر است. او در هنگام بروز احساسات خود گاهی با خشونت برخورد می‌کند. انسان فروتنی است اما دوست…

فال متولد ۱۲ فروردین

عدد یک، سیاره مریخ و خورشید بر متولدین 12 فروردین غالب است. لذا فردی که در این روز متولد شده است دارای ویژگی‌های زیر است. او آرزو‌های بزرگی دارد، بلندپرواز است و به موارد زیادی گرایش دارد و به آن‌ها علاقه مند است. او چه در ذهن و چه…

فال متولد ۱۱ فروردین

فردی که در روز 11 فروردین به دنیا آمده است تحت تاثیر عدد 4، سیاره اورانوس و مشتری است. به همین خاطر او آمیخته‌ای از تاثیرات اورانوس و مشتری است و دارای خصوصیات زیر می‌باشد. در طول زندگی او تغییرات فراوان و اتفاقات غیر قابل پیش بینی…

فال متولد ۱۰ فروردین

عدد 3 و سیاره مشتری بر فرد متولد 10 فروردین غالب هستند. به همین خاطر فردی که در این روز از این ماه زاده شده باشد، دارای خصوصیات زیر است: او بسیار بلندپرواز است و آرزوی‌های بزرگی در سر دارد. او برای آبرو و وجهه اجتماعی خود و دیگران…

فال متولد ۹ فروردین

سیاره مشتری، عدد 2 و ماه بر فرد متولد 9 فروردین غالب است. ترکیبی از تاثیرات این عوامل، شخصی با خصوصیات زیر را خواهد ساخت. فرد متولد 9 فروردین همواره در رویاهای خود به سر می‌برد. او بسیار آرمان گراست و آرزوهای فراوانی دارد. عموما پس…

فال متولد ۸ فروردین

سیاره مشتری و خورشید بر متولد 8 فروردین غلبه دارد. لذا فردی که در این روز از این ماه متولد شده است، دارای خصوصیات زیر است. او بلندپرواز است و آرزوه‌های زیادی دارد. موضوعات فراوانی است که او علاقه به یادگیری آن‌ها دارد. آبرو، وجهه و…

فال متولد ۷ فروردین

عدد 9 و سیاره مریخ بر متولدین روز هفتم از ماه فروردین غلبه دارند. از آنجایی که ماه مارس تحت تاثیر سیاره مشتری نیز قرار دارد، لذا فرد متولد 7 فروردین ترکیبی از تاثیرات مریخ و مشتری را دارد که به شرح زیر است. وجود سیاره مریخ سبب شده…

فال متولد ۶ فروردین

عدد 8 و سیاره‌ی زحل بر متولدین روز 6 فروردین غلبه دارند. سیاره‌ی مشتری هم بر متولدین ماه مارس بی تاثیر نیست. لذا این فرد که تحت تاثیر ترکیب این دو سیاره است دارای خصوصیات زیر است. تاثیر سیاره زحل بر متولدین 6 فروردین بیشتر است اما…

فال متولد ۵ فروردین

عدد 7 و سیاره نپتون بر متولدین روز 5 فروردین غلبه دارد. سیاره مشتری نیز بر ماه مارس غلبه دارد. ترکیب تاثیرات نپتون و مشتری سبب خواهد شد تا متولد این روز خصوصیات زیر را داشته باشد. در فرد متولد 5 فروردین خصوصیاتی دیده می‌شود که گاهی…

فال متولد ۴ فروردین

عدد 6 و سیاره زهره بر متولدین 4 فروردین غالب است. از آنجایی که ماه مارس تحت سلطه‌ی سیاره مشتری است، متولدین این روز ترکیبی از تاثیرات زهره و مشتری هستند و خصوصیات زیر را دارند. متولد 4 فروردین با هنر زاده شده است و در ذات او هنر…

فال متولد ۳ فروردین

عدد 5 و سیاره عطارد بر کسانی که در روز سوم ماه فروردین به دنیا آمده اند، غلبه دارد. سیاره مشتری نیز تاثیراتی بر متولدین فروردین دارد. ترکیب تاثیرات عطارد و مشتری سبب خواهد شد تا آن فرد دارای خصوصیات زیر باشد. فرد متولد 3 فروردین ذهن…

فال متولد ۲ فروردین

عدد 4 و سیاره‌ی اورانوس بر متولدین 2 فروردین غلبه دارند. سیاره مشتری هم دارای تاثیراتی بر متولدین روز دوم فروردین می‌باشد. ترکیب تاثیرات اورانوس و مشتری سبب خواهد شد تا فردی با خصوصیات زیر به وجود بیاید. احتمالا در زندگی…

فال متولد ۱ فروردین

سیاره مشتری و عدد 3 بر متولدین 1 فروردین غالب هستند. لذا این افراد بسیار بلند پروازند و آرزو‌های بزرگی دارند. آنان برای وجهه نیک در جامعه ارزش فراوانی قائل اند. متولد 1 فروردین به اطرافیان خود بسیار کمک خواهد کرد و نسبت به…

ویژگی متولدین ماه اسفند

علاقه به تماشای فیلم‌های رمانتیک و شاید غمگین دارند. آن‌ها هیچگاه از تماشای فیلم‌های اکشن لذت نخواهند برد. ممکن است هر لحظه نظر و عقیده خود را عوض کنند به همین خاطر هر لحظه از آن شاخه به این شاخه می‌پرند. تفریحات مورد علاقه شان…