فال متولد 20 مرداد

عدد 2 و سیاره ماه و خورشید بر متولدین 20 مرداد غلبه دارد. به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر می‌باشند. فرد خلاقی است و درک بالایی دارد. به خوبی از عهده ی عملی کردن ایده های بقیه ی افراد بر می…

فال متولد 19 مرداد

عدد یک، سیاره زحل و خورشید بر متولدین 19 مرداد تاثیر زیادی دارد. به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند خصوصیات زیر را به همراه دارند. بسیار خلاق، مبتکر، پر از شور و شوق ، هنرمند و توانمند هستند. مستقل است و از لحظه…

فال متولد 18 مرداد

عدد 9، مریخ و خورشید بر متولدین 18 مرداد غلبه دارد. به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر می‌باشند. سیاره مریخ همواره سبب خواهد شد تا او بسیار قدرتمند و مقاوم باشد. او از مادر به عنوان یک جنگجو زاده شده…

فال متولد 17 مرداد

عدد 8، سیاره زحل و خورشید از عواملی هستند که بر متولدین 17 مرداد بسیار تاثیر دارد. به همین خاطر افرادی که در این تاریخ به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. او علاقه زیادی به موسیقی سبک کلاسیک دارد. وظایف خود را می‌داند و به خوبی…

فال متولد 16 مرداد

عدد 7، سیاره نپتون و خورشید بر متولدین 16 مرداد ماه غلبه دارد. به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. دست و دل باز است و صریحا حرف هایش را می‌زند. از محدودیت ها گریزان است. سفر به سرزمین های دور…

فال متولد 15 مرداد

عدد 6، سیاره زهره و خورشید بر متولدین 15 مرداد تاثیرات زیادی دارند . به همین خاطر افرادی که در پانزدهمین روز از مرداد به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. سیاره زهره نشانی از عشق و احترام است. او از مادر به عنوان یک هنرمند زاده…

فال متولد 14 مرداد

عدد 5، سیاره عطارد و خورشید بر متولدین 14 مرداد تاثیر زیادی دارد. به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستد. سیاره عطارد سبب می‌شود که او بسیار هوشمند و با منطق باشد . او به دوره‌همی‌ها و فعالیت‌های…

فال متولد 13 مرداد

عدد 4، سیاره اورانوس و خورشید تاثیر زیادی بر متولدین 13 مرداد دارد. به همین خاطر همه ی این عوامل به یکدیگر می‌پیوندند که فردی که در سیزدهمین روز از ماه مرداد به دنیا آمده است دارای خصوصیات زیر باشد. شور و انرژی زیادی در او دیده…

فال متولد 12 مرداد

عدد 3،سیاره مشتری و خورشید بر متولدین 12 مرداد غلبه دارد و به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. مشتری نشانی از اخلاق خوب، عشق و عدالت است. او همواره از مظلومان حمایت می‌کند. او می‌تواند به خوبی…

فال متولد 11 مرداد

عدد 3، سیاره مشتری و ماه بر متولدین 11 مرداد تاثیر زیادی دارد و به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. آنها نسبت به خانه، خاک و کشور خود تعصب زیادی دارند و با این حال برای کسب تجربه و دانش به…

فال متولد 10 مرداد

عدد 1، خورشید و سیاره زحل تاثیر زیادی بر متولدین 10 مرداد ماه دارد. لذا افرادی که در دهمین روز از دومین ماه تابستان به این دنیا پا گذاشته اند، دارای خصوصیات زیر هستند. خصوصیاتی مانند خلاقیت، شور و شوق، هنر و قدرت در آنها موج می‌زند.…

فال متولد 9 مرداد

عدد 4، سیاره ماه و اورانوس بر متولدین 9 مرداد تاثیر زیادی دارد و به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. زندگی او سراسر فراز و نشیب است و همواره او با اتفاقات غیر منتظره شگفت زده خواهد شد. عمده این…

فال متولد 8 مرداد

عدد 1، خورشید و سیاره زحل تاثیر زیادی بر متولدین 8 مرداد ماه دارد. لذا افرادی که در هشتمین روز از دومین ماه تابستان به این دنیا پا گذاشته اند، دارای خصوصیات زیر هستند. خصوصیاتی مانند خلاقیت، شور و شوق، هنر و قدرت در آنها موج می‌زند.…

فال متولد 7 مرداد

عدد 2 و ماه به صورت دوچندان بر متولدین 7 مرداد غلبه دارد. به همین خاطر افرادی که در این روز از ماه مرداد به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. در ذهن و روان آن‌ها همواره آرزوهای زیادی وجود دارد که البته با پشتکار به بیشتر آن‌ها…

فال متولد 6 مرداد

عدد 1، خورشید و ماه بر متولدین 6 مرداد تاثیر زیادی دارد و به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. خوشبختانه در طول زندگی خود می‌تواند به پیشرفت زیادی دست پیدا کند و به سمت جلو حرکت می‌کند. در طول…