مرور رده

فروردین

فال هفتگی فروردین

فروردین فال هفتگی متولدین فروردین در این هفته عطارد کمی به سمت عقب رفته است. به همین خاطر ممکن است سفری خیالی به خاطرات گذشته خود کنید. اوضاع احساسی شما شاید کمی درهم برهم باشد. ممکن است بارها و بارها از خود بپرسید که…