مرور رده

فروردین

فال هفتگی ( دوشنبه ۸ مرداد تا یکشنبه ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۷ خورشیدی) فروردین

فروردین در این هفته عطارد کمی به سمت عقب رفته است. به همین خاطر ممکن است سفری خیالی به خاطرات گذشته خود کنید. اوضاع احساسی شما شاید کمی درهم برهم باشد. ممکن است بارها و بارها از خود بپرسید که چرا عاشق آن فرد شدید؟…