Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/fal/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
اردیبهشت – فالگو » فال روزانه
مرور رده

اردیبهشت

فال هفتگی اردیبهشت

اردیبهشت فال هفتگی متولدین اردیبهشت عطارد به سمت عقب سوق پیدا کرده است و همین اتفاق سبب خواهد شد تا شما کمی از زندگی خانوادگی خود دور شوید. به نظر می‌رسد در این مدت روابط خود را با پدر، مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ خود کمرنگ می‌کنید. در…