مرور رده

فال روز به روز

فال روزانه متولدین ماه‌ها

فال متولد ۱۶ اردیبهشت

عدد 6، و سیاره زهره به صورت دوبرابر بر متولدین 16 اردیبهشت تاثیر دارد. لذا این شخص دارای خصوصیات زیر است. به طور ذاتی یک هنرمند است و ناخودآگاه به سمت هنر گرایش دارد. تیزبین و باهوش است. دید گسترده‌ای دارد. شخصیت او مورد علاقه بسیاری…

فال متولد ۱۵ اردیبهشت

عدد 5، سیاره عطارد و زهره بر متولدین 15 اردیبهشت تاثیر دارد. لذا شخصی که در این روز متولد شده باشد دارای خصوصیات زیر است. دید گسترده‌ای دارد و به موضوعات عمیق می‌اندیشد. باهوش و هنرمند است. فکرهای تازه‌ای در سر دارد و از افکار قدیمی…

فال متولد ۱۴ اردیبهشت

عدد 5، ماه و سیاره زهره بر متولدین 14 اردیبهشت تاثیر دارد. لذا این اشخاص دارای خصوصیات زیر می‌باشد. پر جنب و جوش است و هوش تجاری خوبی در او دیده می‌شود. بینش و دید او گسترده و صحیح است. یک هنرمند ذاتی است. فوق العاده دست و دل باز است…

فال متولد ۱۳ اردیبهشت

عدد 3، سیاره مشتری و زهره بر متولدین 13 اردیبهشت تاثیر دارد. لذا این شخص دارای خصوصیات زیر است. آرزوهای زیادی در ذهن دارد و همواره در مسیر پیشرفت است. به دانش و توانمندی‌های خود اعتماد کامل دارد. گرایش به مذهب دارد اما بدون تفکر و…

فال متولد ۱۲ اردیبهشت

فرد متولد 12 اردیبهشت تحت تاثیر عدد 2، ماه و سیاره زهره هستند. لذا این شخص دارای خصوصیات زیر است. دوست دارد در جامعه اعتبار داشته باشد. طرح و برنامه‌ی سایرین را به خوبی اجرا می‌کند. البته خود نیز دارای خلاقیت است. اجتماعی است و از…

فال متولد ۱۱ اردیبهشت

عدد 1، خورشید و زهره بر متولدین 11 اردیبهشت غلبه دارد. لذا مجموعه‌ای از این تاثیرات باعث ایجاد فردی با این خصوصیات خواهد شد. هم در فکر و هم در عمل خود کاملا مستقل عمل می‌کند. از آنجایی که ذهن باثباتی ندارد، لذا نمی‌تواند برای مدت…

فال متولد ۲۸ اردیبهشت

متولدین 28 اردیبهشت تحت تاثیر عدد 9 ، سیاره زهره و مریخ هستند. لذا این اشخاص دارای خصوصیات زیر هستند. مدام در حرکت و جنب و جوش اند و تا به مقصد خود نرسند، دست از تلاش برنمی‌دارند. پر از شهامت و اشتیاق زندگی اند. از مادر به عنوان یک…

فال متولد ۱۰ اردیبهشت

عدد 3 ، سیاره مشتری و مریخ بر متولدین 10 اردیبهشت تاثیر دارد. به همین خاطر این شخص دارای خصوصیات زیر است. اصولا آرزوهای زیادی در ذهن دارد و نهایتا هم در جامعه اعتبار پیدا خواهد کرد. میل به تفکر در اصول مذهبی دارد اما به آداب آن…

فال متولد ۹ اردیبهشت

عدد 2، ماه و سیاره مریخ بر متولدین 9 اردیبهشت غلبه دارد. لذا فردی که در این روز به دنیا آمده است دارای خصوصیات زیر است. گاهی هنگامی که می‌خواهد هیجان و احساسات خود را بروز دهد ، با خشم رفتار می‌کند. با این که خاشع است اما گاهی…

فال متولد ۷ اردیبهشت

عدد 9 و سیاره مریخ بر متولدین 7 اردیبهشت تاثیرگذار است. باید اشاره کنیم که تاثیر مریخ بر او دوچندان است. لذا این شخص دارای خصوصیات زیر است. شهامت زیادی در او مشاهده می‌شود. مبارز خوبی است و به سادگی تسلیم نخواهد شد. تا زمانی که به…