مرور رده

فال روز متولدین مرداد

فال روزانه 7مرداد

فال روز فروردین: امروز سیاره اقبال شما را به این کار وا می‌دارد که آنچه در ذهن دارید را بیان کنید البته که اعمال شما نشان‌دهنده‌ی تفکرات شما است. شما خواهید توانست خوشبختی را بچشید زیرا بر این عقیده هستید که هر چه بر ذهنتان می‌آید را را…

فال روزانه 6 مرداد

فال روز :فروردین امروز برخی از چیزها در حال دگرگونی است اما شما نمی‌توانید بفعهمید که آنها چه چیزی هستند. شما در حال به یاد آوردن چیزهایی هستند که به خاطر تفکر دیگران خود را محدود کرده بودیدو با این محدودیتهایی که برای خودتان به وجود…

فال روزانه 5 مرداد

فال روز :فروردین امروز شما می‌توانید که یک آهنگ و موسیقی عاشقانه را در جمع افرادی بخوانیداما با صدای بلند خواندن آن همچون شعار دادن است. فکر و خیال زیبا بسیار خوب است اما از حد گذشتن آن دیگر آن زیبایی و تحسین را ندارد. کمی با خود بیندیشید…

فال روزانه 4 مرداد

فال روز فروردین: امروز شما در تنهایی خود نگاهی به گذشته و کارهایی که  انجام داده‌اید می‌اندازید و به فکر فرو می‌روید . چون ماه وارد دومین خانه شما یعنی مسائل مالی می‌شود بنابراین توجه شما از نیازهای عاطفی و احساسی به سوی مادیات می‌رود.…

فال روزانه 3 مرداد

فال روز فروردین: امروز شما نسبت به چیزهایی که می‌خواهید آگاهی روشنی دارید و با اینکه ماه در نشانه شما است اما بهتر است که آرزوها و ایده‌های خود را بیان نکنید. یکی از کسانی که در نزدیکی شما است نه شما را در بهترین شرایط و نه در شرایط بد…

فال روزانه 2 مرداد

فال روز فروردین: شما امروز به خاطر اتفاقات ناخوشایندی که افتاده است دلواپس هستید. شما اگر به خاطر اینکه کارهای خود را بررسی کنید آهسته پیش بروید اما با ز هم احساسات خود را به شوخی می‌گیرید.موقعی که بیکار هستید با خود فکر کنید اگر توانایی…

فال روزانه 1 مرداد

فال روز :فروردین امروز هر چه قدر هم بیشتر تلاش کنید که به فعالیتهای بیشتری بپردازید باز هم نمی‌توانید . ویژگی خوبی که در شما وجود دارد این است که به کمک آن می‌توانید خود را از شرایطی که در آن قرار دارید بیرون بکشید. سعی کنید که به انجام…

فال متولد 31 مرداد

به نظر می‌رسد که در این روز شما بیش از هر زمان دیگری رویاها و خواسته‌های درونی خود را دنبال می‌کنید. شما می‌خواهید از زمان خود برای تفریح و کسب انرژی مجدد استفاده کنید. با گذر زمان نسبت به کار خود نیز تعهد بیشتری خواهید داشت و برای آن…

فال متولد 30 مرداد

متولدین 30 مرداد ماه ،تحت سلطه عدد 3و سیاره مشتری هستند. ماه ژوئیه در قلمروی سیاره ماه نیز قرار دارد .بنابراین مشتری و ماه تاثیر دو چندانی روی شما دارند . لذا افرادی ک در سی امین روز از دومین ماه تابستان به دنیا آمده اند دارای خوصوصیات زیر…

فال متولد 29 مرداد

متولدین 29 مرداد ماه ،تحت سلطه عدد 2و سیاره ماه هستند. ماه آگوست در قلمروی خورشید نیز قرار دارد .بنابراین ماه و خورشید تاثیر دو چندانی روی شما دارند . لذا افرادی ک در بیست و نهمین روز از دومین ماه تابستان به دنیا آمده اند دارای خوصوصیات زیر…