مرور رده

فال روز متولدین خرداد

فال متولد ۳۱ خرداد

عدد 3، سیاره مشتری و عطارد بر متولدین 31 خرداد غلبه دارد. لذا افرادی که در این روز به دنیا آمده‌اند دارای خصوصیات زیر هستند. آرزوهای زیادی دارند و دوست دارند در زندگی به وجهه و اعتبار دست یابند. طرفدار عدالت هستند و برای عملی کردن آن…

فال متولد ۳۰ خرداد

عدد 2، ماه و سیاره عطارد بر متولدین 30 خرداد غلبه دارد. لذا افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. از لحاظ فکر قدرتمند هستند و از قوه‌ی تخیل خوبی برخوردارند. در ذهن خود به رویاپردازی مشغولند و همواره در…

فال متولد ۲۹ خرداد

عدد 1، خورشید و سیاره عطارد بر متولدین 29 خرداد غلبه دارند. لذا افرادی که در این روز به دنیا آمده‌اند دارای خصوصیات زیر هستند. شاد و پر شور و شوق است و علاقه‌ی زیادی به مطالب علمی دارد. تجارت را خیلی خوب انجام می‌دهد. دید گسترده‌ای…

فال متولد ۲۸ خرداد

عدد 8، سیاره زحل و عطارد بر متولدین 28 خرداد تاثیر دارد. لذا افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر می‌باشند. سیاره زحل باعث می‌شود تا نتایج کارها کمی دیرتر از معمول به دست آیند. با فکر و منظم است. برای رسیدن به…

فال متولد ۲۷ خرداد

عدد 8، سیاره زحل و عطارد بر متولدین 27 خرداد تاثیر دارد. لذا افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر می‌باشند. سیاره زحل باعث می‌شود تا نتایج کارها کمی دیرتر از معمول به دست آیند. با فکر و منظم است. برای رسیدن به…

فال متولد ۲۶ خرداد

عدد 7، سیاره نپتون و عطارد بر متولدین 26 خرداد غلبه دارد. به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند، دارای خصوصیات زیر هستند. از لحاظ ذهنی در ثبات نیستند. هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت در آن‌ها دیده می‌شود. انسان محتاطی است.…

فال متولد ۲۵ خرداد

عدد 6، سیاره زهره و عطارد بر متولدین 25 خرداد تاثیر دارد. لذا افرادی که در این روز به دنیا آمده‌اند دارای خصوصیات زیر می‌باشند. هنگامی که متولد می‌شود یک هنرمند است و از موسیقی هم عمیقا لذت می‌برد. او می‌تواند از هنر خود کسب درآمد…

فال متولد ۲۴ خرداد

عدد 5 و سیاره عطارد به صورت دوچندان بر متولدین 24 خرداد تاثیر دارد لذا افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. بسیار باهوش و باذکاوت و تند و تیز است. توانایی زیادی در تجارت دارد. دید او بسیار گسترده است . دست و…

فال متولد ۲۳ خرداد

عدد 4، سیاره اورانوس و عطارد بر متولدین 23 خرداد تاثیر دارد . به همین خاطر افرادی که در این روز متولد شده اند دارای خصوصیات زیر هستند. اورانوس باعث می‌شود که در رفتار و فکر او تضادهایی وجود داشته باشد. در طول زندگی او اتفاقات غیر…

فال متولد ۲۲ خرداد

عدد3، سیاره مشتری و عطارد بر متولدین 22 خرداد تاثیر دارد. لذا افرادی که در این روز به دنیا آمده‌اند دارای خصوصیات زیر هستند. آرزوهای زیادی در ذهن خود دارند و دوست دارند که در زندگی به وجهه و اعتبار زیادی دست یابند. طرفدار عدالت است و…