مرور رده

فال روز متولدین اردیبهشت

فال متولد 31 اردیبهشت

عدد 3، سیاره مشتری و زهره بر متولدین 31 شهریور غلبه دارد لذا اشخاصی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر هستند. آرزوهای زیاد و بزرگی را در ذهن خود می‌پروراند. به خود و توانمندی‌هایش اطمینان کامل دارد. گرایش به تفکرات…

فال متولد 29 اردیبهشت

عدد 1، خورشید و سیاره زهره بر متولدین 29 اردیبهشت غلبه دارد. لذا اشخاصی که در این روز متولد شده اند دارای خصوصیات زیر هستند. چه از نظر ذهنی و چه در عمل کاملا مستقل هستند. نمی‌تواند زمان زیادی به یک کار یا شغل بپردازد و دائما می‌خواهد…

فال متولد 30 اردیبهشت

عدد 2، سیاره زهره و ماه بر متولدین 30 اردیبهشت غلبه دارد. لذا افرادی که در این روز به دنیا آمده‌اند دارای خصوصیات زیر هستند. ناخودآگاه و بی اختیار علاقه دارند تا در جامعه دارای اعتبار و آبرو شوند. خود آنها دارای قوه خلاقیت…

فال متولد 27 اردیبهشت

عدد 8، سیاره زحل و زهره بر متولدین 27 اردیبهشت غلبه دارد. لذا شخصی که در این روز متولد شده است دارای خصوصیات زیر است. سیاره زحل باعث تاخیر در برخی چیزها خواهد شد. با نظم و ترتیب و با برنامه ریزی است. متفکر و با ثبات است. به مسائل از…

فال متولد 26 اردیبهشت

عدد 7، سیاره نپتون و زهره بر متولدین 26 اردیبهشت غلبه دارد. لذا شخصی که در این روز متولد شده باشد دارای خصوصیات زیر است. آرزوهای بزرگ و بالایی داشته و از محدودیت‌های سنتی موجود بیزار است. در کل هویت او نا آرام است. در عین حال نقاط…

فال متولد 25 اردیبهشت

عدد 6 و سیاره زهره به صورت دوچندان بر متولدین 25 اردیبهشت تاثیر دارد. لذا شخصی که در این روز متولد شده باشد دارای خصوصیات زیر است. از مادر به عنوان یک هنرمند زاده شده است و بی اراده به سمت هنر کشیده می‌شود. بسیار باهوش و باذکاوت است.…

فال متولد 24 اردیبهشت

عدد 5، سیاره عطارد و زهره بر متولدین 24 اردیبهشت غلبه دارد. لذا فردی که در این روز متولد شده است دارای خصوصیات زیر است. در تجارت بسیار استعداد  دارد. زیرکانه تصمیم می‌گیرد و خیلی سریع فکر و عمل می‌کند. دید او گسترده‌ است. به عنوان یک…

فال متولد 23 اردیبهشت

عدد 4، سیاره اورانوس و زهره بر متولدین 23 اردیبهشت تاثیر دارد. لذا شخصی که در این روز متولد شده است دارای خصوصیات زیر است. اورانوس باعث ایجاد تضادهایی در شخصیت او شده است. پستی و بلندی‌های زیادی در زندگی او دیده می‌شود. در طول زندگی…

فال متولد 22 اردیبهشت

متولدین روز 22 از ماه اردیبهشت تحت تاثیر عدد 3، سیاره مشتری و زهره هستند و به همین خاطر دارای خصوصیات زیر است. آرزوهای زیادی در ذهن دارد و در زندگی همواره به سمت جلو حرکت می‌کند. به توانمندی‌های خود بسیار اعتماد دارد. گرایش به تفکرات…

فال متولد 21 اردیبهشت

عدد 2، ماه و سیاره زهره بر متولدین 21 اردیبهشت غلبه دارد. لذا متولدین این روز دارای خصوصیات زیر می‌باشند. دوست دارد که در جامعه به احترام و اعتبار برسد. می‌تواند طرح‌های سایرین را بسیار خوب اجرا کند البته خود او هم از خلاقیت خوبی…