مرور رده

فال روز به روز مهر

فال روز به روز 30 مهر

      بهار =========================================== فال روز  30 مهر متولد فروردین امروز شما این توانایی را در خود می‌بینید که می‌توانید انرژی زیادی را به اطرافیان خود بدهید. به دلیل اینکه امروز ستاره اقبال شما یعنی بهرام و…

فال روز به روز 29 مهر

      بهار =========================================== فال روز  29 مهر متولد فروردین اگر چه خود شما خوب می‌دانید که چه می‌خواهید، ولی شاید همان چیزی نباشد که شما قطعا به آن احتیاج داشته باشید. اگر شما واقعا این نیرو را دارید که…

فال روز به روز 27 مهر

      بهار =========================================== فال روز  27 مهر متولد فروردین امروز شما بیشتر قصد این را دارید که که احساسات و عواطف کسی را به تمسخر بگیرید اما باید به این هم فکر کنید که طرف مقابلتان شاید در قبال کار شما…

فال روز به روز 26 مهر

      بهار =========================================== فال روز  26 مهر متولد فروردین شما فردی توانمند و خلاق هستید و این ویژگی است که شما ا از دیگران متمایز می‌کند اما اگر بخواهید همواره فردی مغرور و خودپسند باشید همه چیز به…

فال روز به روز 25 مهر

      بهار =========================================== فال روز  25 مهر متولد فروردین امروز شما متوجه این قضیه می‌شوید که خیلی مسائل وجود دارد که از وجود آن بیخبر بوده‌اید. اما هر چه بیشتر وقت صرف می‌کنید که سر در بیاورید خیلی…

فال روز به روز 24 مهر

      بهار =========================================== فال روز  24 مهر متولد فروردین امروز مشکلات و ناراحتی‌هایی که بین آشنایان و دوستان داشته‌اید کم کم برطرف میشود. شما سعی بر این دارید یک فضای پر از تلاش و شادی را ایجد کنید.…

فال روز به روز 23 مهر

      بهار =========================================== فال روز  23 مهر متولد فروردین امروز شما بر این عقیده هستید که فقط به شخص خودتان توجه کنید اما در زندگی شما افراد دیگری هم هستند که به مهر و محبت شما احتیاج دارند. البته که…

فال روز به روز 22 مهر

      بهار =========================================== فال روز  22 مهر متولد فروردین امروز شما از نظر عاطفی گویا مقصر شناخته شده‌اید بهتر است که با هر فردی در این مورد صحبت نکنید.شاید شما به دون هیچ قصد و منظوری مرتکب خطایی شده…

فال روز به روز 21 مهر

      بهار =========================================== فال روز  21 مهر متولد فروردین امروز شما وقت بیکاری زیادی دارید اما با این حال نمی‌توانید به خوبی به استراحت بپردازید. شما نمیتوانید به کارهایی که قول انجام آن را داده اید…

فال روز به روز 20 مهر

      بهار =========================================== فال روز 20 مهر متولد فروردین شما امروز به سمت رویاهای قلبی خود که آرزوی آنرا داشته اید می‌روید و بیشتر در این فکر هستید که به گردش و تفریح بپردازید.امروز به کارهایتان به…