مرور برچسب

متولد دی

ویژگی‌های متولدین ماه دی

هیچ گاه قول‌هایی را که به یک دی ماهی داده اید را فراموش نکنید و حتما به آن‌ها عمل کرده و پای قول خود بایستید. آن‌ها برای آن که به خواسته های خود برسند، ابتدا مشغولات ذهنی خود را سامان می‌دهند و پس از آن که با خود کنار آمدند، بر روی…