مرور برچسب

طالع تیرماهی‌ها

ویژگی‌های متولدین ماه تیر

هیچ وقت با یک فرد متولد تیر ماه شوخی های همراه تمسخر یا دست انداختن انجام ندهید. آن‌ها در این زمینه بسیار حساس هستند و به سادگی به روحیه آن‌ها خدشه وارد می‌شود. یک تیرماهی از اینکه هدیه دریافت کند، غرق در شادی خواهد شد.…