مرور برچسب

طالع آذر

ویژگی‌های متولدین ماه آذر

پیاده روی و گشت و گذار در طبیعت، صرف عصرانه در یک پارک جنگلی زیبا و موارد این چنینی از علایق یک آذر ماهی است. آن‌ها برای این که به خواسته های خود برسند، مدام چیزهایی را به شما یادآوری خواهند کرد. هیچ گاه او را در محدودیت و قید و بند…