مرور برچسب

آبان

ویژگی‌های متولدین ماه آبان

آبان‌ ماهی‌ها از آن دسته افراد هستند که خیلی سریع تر از آنچه که فکرش را بکنید عاشق می‌شوند و خیلی سریع تر از آن ، عشق خود را فراموش می‌کنند. او برای رسیدن و دستیابی به خواسته‌هایش نسنجیده و سریع عمل می‌کند، مانند عاشق شدن و…